• Marko Lammervuo är född i Tammerfors 1969. Han bor nuförtiden dels mitt i Bjärnå landskommuns sköna natur och dels i Hyvinge. Redan som liten skolpojke ritade han fåglar och andra skogsdjur. Sina första oljemålningar gjorde han redan som 9-åring. Konstnären Pekka Piekäinen fungerade som hans första mentor. Det var mycket tack vare Pekka som Marko började som konstnär. Pekka fungerade som Markos lärare ända in på 90-talet.

  • Efter flera år av självständiga studier började Lammervo som 23-åring sin konstnärskarriär på heltid 1989. Han höll då sin första utställning i Helsingfors. Utställningen var en succé och publiken gav sitt ovillkorliga erkännande åt den begåvade artisten. Speciellt värdefullt för Lammervos senare utveckling visade sig vara Jorma Helenius’ vägledning och stöd. Marko har även gått 6 år kvällstid i konstskola samt utbildat sig till bildartisan.

  • Att bearbeta och hantera fågel- och djurmotiv kräver speciella talanger, forskningsarbete samt tålamod. Lammervos anspråkslösa och lugna natur samt hans omättaliga intresse för flora och fauna kan ge upphov till ännu finare målningar.

 

  • Marko Lammervo hör onekligen till våra främsta fågelartister i Finland. Hans målningar har nått publikens popularitet såväl i inhemska som i utländska utställningar och man hittar hans verk i många offentliga och privata utrymmen även utomlands.